Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Phiên bản 3.1 [04-12-2018]

Đã gửi: Thứ 3, 04 Tháng 12, 2018 11:25 pm
gửi bởi Admin
Cập nhật lên phiên bản 3.1

>> Các cập nhật:

» Các cập nhật:

- Cho phép quản trị người dùng với nhiều vai trò khác nhau.

- Cập nhật tính năng hiển thị ảnh cho cá nhân và gia đình.

- Sửa lỗi đếm số thành viên trong gia đình (loại bỏ những thành viên đã có gia đình hoặc đã mất)

- Cập nhật thêm một số loại thống kê :

+ Danh sách chủ hộ

+ Danh sách gia trưởng

+ Danh sách hiền mẫu

+ Danh sách cao niên

+ Danh sách giới trẻ

+ Danh sách thiếu nhi

+ Danh sách gia đình theo từng tình trạng hôn phối

- Cập nhật tính năng : quản lý tài khoản người dùng, bảo mật

- Bổ sung cho chức năng "Giới thiệu hôn phối": khi làm giấy giới thiệu hôn phối, đối tượng được giới thiệu sẽ được thêm vào danh sách giáo dân nếu người đó chưa có thông tin trong giáo xứ

- Chỉnh sửa "Trình độ văn hóa".

- Bổ sung "Trình độ chuyên môn", "Ngoại ngữ".

- Chỉnh sửa hôn phối giáo dân.

- Và một số sửa lỗi khác

* Xem chi tiết các cập nhật tại đây tại đây