Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Phiên bản 2.1.0.8 [19-09-2012]

Đã gửi: Thứ 4, 19 Tháng 9, 2012 7:52 pm
gửi bởi Admin

19-09-2012


Cập nhật lên phiên bản 2.1.0.8


» Các cập nhật:


- Cho phép thay đổi font chữ để có thể gõ được TayNguyenKey. Trong màn hình Tùy chọn, có thêm mục "font chữ" và "cỡ chữ" để thay đổi font và cỡ chữ trong toàn bộ chương trình. Lưu ý font chữ phải là font unicode, cỡ chữ điều chỉnh sao cho phù hợp để chương trình có thể hiển thị đầy đủ các mục. Nếu muốn gõ được TayNguyenKey cho tiếng dân tộc thì chọn loại font chữ có chữ "TN" phía trước (phải cài chương trình TayNguyenKey trước)


- Thay màn hình chọn giáo dân vào danh sách thành viên gia đình cho đơn giản hơn. Khi click vào nút chọn giáo dân để thêm vào gia đình, màn hình chọn giáo dân hiện ra được điều chỉnh đơn giản hơn, chỉ cần nhập tên giáo dân và bấm nút tìm, chương trình sẽ hiện các giáo dân tìm được bên dưới.


- Thêm chức năng xem thống kê dạng biểu đồ. Từ menu chính, trong khung thống kê có thêm một menu "Biểu đồ" dùng để xem biểu đồ theo dõi tình hình giáo dân/gia đình trong giáo xứ.


- Các mẫu báo cáo, sửa các mục "Do Linh Mục" hoặc "Do Đức Giám Mục" thành "Người ban bí tích", vì đôi khi người ban bí tích không phải là Linh Mục hay Đức Giám Mục.


- Khi xóa gia đình hoặc giáo dân, cho phép xóa vĩnh viễn giáo dân/gia đình mà không đưa vào hồ sơ lưu trữ.


- Sửa lỗi không cập nhật được thông tin lớp giáo lý