Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Về Quản Lý Giáo Xứ

Đã gửi: Chủ nhật, 17 Tháng 5, 2015 7:11 pm
gửi bởi Lm Jos Vũ Ngọc Thanh
Chào Anh Khoan!
Xin hỏi anh, nếu một người từ Giáo xứ khác chuyển đến mà không có ngày Rước lễ lần đầu, và ngày thêm sức, thì làm sao nhập được vào chương trình quản lý Giáo xứ. Một người đã từng làm sổ lại, cũng không có ngày Rước lễ, ngày Thêm sức. Trong trường hợp này không sao nhập được???

Re: Về Quản Lý Giáo Xứ

Đã gửi: Chủ nhật, 17 Tháng 5, 2015 7:58 pm
gửi bởi Admin
Kính chào Cha,

Cha hoàn toàn có thể nhập được thông tin giáo dân mà không có các ngày bí tích (nếu không có). Chương trình chỉ bắt buộc 3 thông tin cho màn hình nhập giáo dân là Họ tên, Giáo họ và Giới tính.
Trong trường hợp người chuyển từ xứ khác đến thì trong mục "Thông tin chuyển xứ" ở màn hình nhập thông tin giáo dân, Cha chọn là "Chuyển từ xứ khác đến" để tiện xem lại sau này.

Nếu Cha có thắc mắc nào khác xin vui lòng hỏi lại.

cho con hoi

Đã gửi: Thứ 3, 30 Tháng 6, 2015 1:02 pm
gửi bởi pham van cuong
Cho con hỏi xiu. Con dg dùng phần mềm quản lý giáo xứ phiên bản 2.1.0.7 giờ con muốn câp nhât dữ liệu giáo dân thi làm thế nào mọi người. Moi giúp con xiu

Re: Về Quản Lý Giáo Xứ

Đã gửi: Thứ 3, 30 Tháng 6, 2015 1:09 pm
gửi bởi pham van cuong
Chào anh cho e hỏi giờ. Em muốn cập Nhật lại. Dữ liệu giáo dân cho mới qua Internet thì làm thế nào? Em đang dùng phiên bản:2.1.0.7

Re: Về Quản Lý Giáo Xứ

Đã gửi: Thứ 5, 02 Tháng 7, 2015 11:06 am
gửi bởi Admin
Chào bạn, Bạn có thể download phần mềm về và cài đặt bình thường thì phần mềm tự cập nhật phiên bản hiện tại của bạn thành phiên bản mới.
Bạn download phần mềm và xem thêm hướng dẫn ở đây: download