Phần mềm Quản lý giáo xứ - Thành viên
  • Bài viết gần đây
  • Xin thông báo. Từ nay, các cập nhật và thông báo sẽ được post lên trang Facebook page của phần mềm QLGX tại
    Kính mong quý vị like và theo dõi trang facebook này để nhận những tin tức mới nhất về phần mềm QLGX
    Quý vị cũng có thể post câu hỏi trực tiếp trên trang Facebook page của phần mềm, hoặc gởi tin nhắn trên trang này

Thành viên

HạngTên thành viên Bài viết Đến từ, Website, FACEBOOK, TWITTER, SKYPE, YOUTUBE, GOOGLEPLUS, ABOUT, TITLE, FULLNAME Ngày tham gia Lần hoạt động trước
<3foryoubaby 0   Thứ 3, 26 Tháng 4, 2016 12:55 pm -  
(pha79co|3|5|4|7|9) 0   Thứ 5, 14 Tháng 2, 2019 8:44 am -  
,N]tqf 0   Thứ 4, 25 Tháng 8, 2021 2:19 am Thứ 4, 25 Tháng 8, 2021 2:19 am 
0000404089 1   Thứ 4, 07 Tháng 1, 2015 12:41 pm Thứ 4, 07 Tháng 1, 2015 12:57 pm 
01010120785 0   Thứ 5, 01 Tháng 9, 2016 8:07 pm -  
01665816517 0   Thứ 4, 15 Tháng 11, 2017 4:03 pm Thứ 4, 15 Tháng 11, 2017 5:01 pm 
01669742343 0   Thứ 4, 07 Tháng 1, 2015 12:41 pm Thứ 4, 07 Tháng 1, 2015 12:57 pm 
01Thanh1001 0   Thứ 7, 13 Tháng 5, 2017 9:01 am -  
080417hiepmc 0   Thứ 7, 08 Tháng 4, 2017 1:39 am -  
0842268556 0   Thứ 2, 13 Tháng 5, 2019 5:25 pm -  
0888333122 0   Thứ 5, 17 Tháng 11, 2022 10:37 am -  
0902672272 0   Thứ 3, 21 Tháng 2, 2017 11:46 am -  
0904393668 0   Thứ 5, 13 Tháng 8, 2020 10:57 am Thứ 6, 14 Tháng 8, 2020 9:45 am 
0914466177 0   Thứ 5, 18 Tháng 6, 2015 4:52 pm Thứ 7, 04 Tháng 7, 2015 8:17 pm 
0917279820 0   Thứ 4, 17 Tháng 3, 2021 4:13 pm -  
0944503368 0   Thứ 5, 25 Tháng 8, 2016 12:10 pm -  
0946407285 0   Thứ 4, 24 Tháng 8, 2016 3:31 pm Thứ 4, 24 Tháng 8, 2016 8:17 pm 
0961398761 0   Thứ 6, 10 Tháng 5, 2019 3:35 pm -  
0961933033 0   Thứ 3, 06 Tháng 12, 2016 3:46 am Thứ 3, 06 Tháng 12, 2016 4:35 am 
0967176673 0   Thứ 5, 18 Tháng 10, 2018 11:32 am -  
09phiminhz2 0   Thứ 3, 07 Tháng 5, 2019 8:40 am Thứ 3, 07 Tháng 5, 2019 11:30 am 
0Canh079 0   Thứ 5, 14 Tháng 9, 2017 1:41 pm -  
1000cauhoi 0   Thứ 4, 05 Tháng 12, 2018 11:31 am -  
100pictop 0   Thứ 3, 20 Tháng 7, 2021 9:04 am Thứ 3, 20 Tháng 7, 2021 2:03 pm 
101casino-nam 0   Thứ 7, 30 Tháng 4, 2022 6:10 pm Thứ 6, 06 Tháng 5, 2022 10:11 am 
cron