Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Tác giả

Đã gửi: Thứ 7, 18 Tháng 6, 2011 9:44 pm
gửi bởi Admin
Mát-thêu Nguyễn Đức Khoan

Quê quán: Gx Tân Hội, Phan Rang, Ninh Thuận (Giáo dân giáo xứ Tân Hội)

Email: admin@quanlygiaoxu.net

Chỗ ở hiện tại: Giáo Xứ Tân Đức, Quận 9, TP HCMNghề nghiệp:

Phát triển phần mềm - Công ty Primas

Giảng Viên bộ môn Kỹ Thuật Phần mềm, Khoa Đào Tạo Chất Lượng Cao, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM