Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Thông báo về việc sử dụng Facebook page QLGX

Đã gửi: Thứ 5, 02 Tháng 4, 2020 6:59 pm
gửi bởi Admin
Xin thông báo.
Từ nay, các cập nhật và thông báo sẽ được post lên trang Facebook page của phần mềm QLGX tại https://facebook.com/qlgx2013
Kính mong quý vị like và theo dõi trang facebook này để nhận những tin tức mới nhất về phần mềm QLGX.
Quý vị cũng có thể đặt câu hỏi trực tiếp trên trang Facebook page của phần mềm, hoặc gởi tin nhắn trên trang này để được hỗ trợ thêm.