Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Phiên bản 3.2 [11-12-2018]

Đã gửi: Thứ 3, 11 Tháng 12, 2018 11:53 pm
gửi bởi Admin
11-12-2018
Cập nhật lên phiên bản 3.2
» Các cập nhật:
- Sửa lỗi in Phiếu gia đình in cả những người đã đưa vào hồ sơ lưu trữ hoặc đã lập gia đình.
+ Trong màn hình "Tùy chọn", mặc dù đã chọn không in ra những người đã đưa vào hồ sơ lưu trữ hoặc đã lập gia đình, nhưng chương trình vẫn in ra những người này trên mẫu in MS Word.
- Sửa mẫu in Phiếu gia đình trên MS Word.
+ Sửa lại phiếu gia đình của mẫu trên MS Word cho giống với mẫu trên MS Excel
- Cho phép chọn mẫu in Phiếu gia đình bằng MS Word hoặc MS Excel.
+ Tại màn hình "Tùy chọn" trong menu "Công cụ", trong thẻ "Sổ gia đình" có thêm một tùy chọn "Mẫu báo cáo" là "Microsoft Excel" hay "Microsoft Word"

04-12-2018
Cập nhật lên phiên bản 3.1

» Các cập nhật:

- Cho phép quản trị người dùng với nhiều vai trò khác nhau.
- Cập nhật tính năng hiển thị ảnh cho cá nhân và gia đình.
- Sửa lỗi đếm số thành viên trong gia đình (loại bỏ những thành viên đã có gia đình hoặc đã mất)
- Cập nhật thêm một số loại thống kê :
+ Danh sách chủ hộ
+ Danh sách gia trưởng
+ Danh sách hiền mẫu
+ Danh sách cao niên
+ Danh sách giới trẻ
+ Danh sách thiếu nhi
+ Danh sách gia đình theo từng tình trạng hôn phối

- Cập nhật tính năng : quản lý tài khoản người dùng, bảo mật
- Bổ sung cho chức năng "Giới thiệu hôn phối": khi làm giấy giới thiệu hôn phối, đối tượng được giới thiệu sẽ được thêm vào danh sách giáo dân nếu người đó chưa có thông tin trong giáo xứ
- Chỉnh sửa "Trình độ văn hóa".
- Bổ sung "Trình độ chuyên môn", "Ngoại ngữ".
- Chỉnh sửa hôn phối giáo dân.
- Và một số sửa lỗi khác

* Xem chi tiết các cập nhật tại đây tại đây