Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Phiên bản 3.3.1 [15-03-2020]

Đã gửi: Thứ 2, 16 Tháng 3, 2020 9:10 am
gửi bởi Admin
Cập nhật lên phiên bản 3.3.1

» Cập nhật chức năng:

- Trong gia đình hoặc hôn phối, khi 1 người mất đi, người còn lại sẽ được tự bỏ chọn mục đã lập gia đình (trở thành độc thân).
- Thêm tùy chọn vào mục "Tùy chọn" cho việc in phiếu gia đình, cho chọn in cả những người đã đưa vào hồ sơ lưu trữ hay không.
- Thêm địa chỉ, số điện thoại vào mẫu in phiếu gia đình và các giáy giới thiệu.
- Sửa mẫu in phiếu gia đình để cho phép in nơi nhận bí tích bên dưới ngày nhận bí tích.
- Cho phép import dữ liệu MGC phiên bản Access 2007 trở lên. Cần cài thêm "Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable".

» Cùng một số chỉnh sửa và cải tiến khác.

-----------------------------
* Tải phần mềm tại đây