Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Phiên bản 3.3.2 [30-03-2020]

Đã gửi: Thứ 2, 30 Tháng 3, 2020 7:44 pm
gửi bởi Admin
Cập nhật lên phiên bản 3.3.2

» Cập nhật chức năng:
- Sửa lỗi khi in phiếu gia đình, nếu chọn mục in người chứng hôn phối sẽ xuất hiện báo lỗi.
- Sửa lỗi thống kê hôn phối không hiện được thông tin giáo họ, tên vợ chồng bị thay thế bằng mã giáo dân.

» Cùng một số chỉnh sửa và cải tiến khác.

-----------------------------
* Tải phần mềm tại đây