Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Phiên bản 3.3.6 [28-02-2022]

Đã gửi: Thứ 2, 28 Tháng 2, 2022 1:28 pm
gửi bởi Admin
28-02-2022 - Cập nhật chương trình lên phiên bản 3.3.6

» Các cải tiến và sửa lỗi:
- Thêm thông tin bao đồng, GL Hôn nhân vào trong chi tiết giáo dân.
- Sửa một số lỗi khi import dữ liệu từ Excel.
- Và một số sửa lỗi cùng cải tiến khác.