Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Nhập dữ liệu từ phần mềm MGC của Lasan

Đã gửi: Thứ 5, 03 Tháng 12, 2015 7:07 pm
gửi bởi Admin
Chương trình QLGX có hỗ trợ nhập dữ liệu (import data) từ chương trình MGC sang QLGX. Để thực hiện, mọi người làm các thao tác sau:
1. Mở chương trình QLGX lên. (Nên để trống không nhập dữ liệu gì nếu muốn thông tin tên giáo xứ, giáo họ được nhập từ MGC sang).
2. Vào menu "Hệ thống", chọn mục "Nhập dữ liệu từ phần mềm MGC"
3. Một hộp thoại hiện ra, bấm nút "Chọn". Tìm và chọn tập tin DataGx.mdb trong thư mục của chương trình MGC (thường là thư mục C:\GiaoHoi)
4. Bấm nút "Bắt đầu" và chờ cho đến khi chương trình chạy xong việc nhập dữ liệu.
5. Chương trình sẽ hiện thông báo kết quả nhập thành công hay thất bại.
Vì dữ liệu chương trình MGC có nhiều ngoại lệ và hơi khác cấu trúc chương trình QLGX nên có thể xảy ra lỗi trong quá trình nhập liệu. Nếu gặp lỗi, vui lòng gởi file DataGx.mdb và file ImportLog.txt trong thư mục chương trình QLGX cho tác giả theo địa chỉ email hotro@quanlygiaoxu.net để được điều tra lỗi và có hướng khắc phục.