Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Về việc xem thông tin giáo dân, gia đình

Đã gửi: Thứ 3, 26 Tháng 4, 2016 2:12 pm
gửi bởi Dom.Dung
Kính chào Tác Giả!

Tôi thấy việc tạo một BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN (GIA ĐÌNH) để xem toàn bộ thông tin về một giáo dân (như khi "in" thông tin nào đó, giống việc xem trước khi in) có vẻ trực quan và thực tế hơn là xem "trên lưới"

Túy Tác Giả xem xét!

Xin cảm ơn!

Re: Về việc xem thông tin giáo dân, gia đình

Đã gửi: Thứ 4, 04 Tháng 5, 2016 2:46 pm
gửi bởi Admin
Xin ghi nhận góp ý của ông/anh.
Xin cảm ơn!