Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

In lại sổ rửa tội

Đã gửi: Chủ nhật, 30 Tháng 8, 2015 8:38 pm
gửi bởi quocanmang
Chào a Khoan!
Sau khi sử dụng phần mềm qlgx nhập xong sổ rửa tội, em thấy có một nhu cầu thế này:
trước tiên, em xin trình bày "hoàn cảnh": các sổ rửa tội trong xứ có cuốn còn tốt, nhưng cũng có những cuốn đã xuống cấp: chữ nhòe, rách, tẩy xóa, viết quá xấu....
Thứ đến, sau khi nhập xong, chắc chắc sẽ có những lỗi đánh máy, nhìn nhẫm, hiểu sai (do chữ xấu quá)...., việc xem trên máy và dò theo sổ để duyệt lại từng người thỉ tỏ ra không hiệu quả và dễ dàng thiếu sót.
tiếp nữa, khi có người đến xin chứng chỉ bí tích mà lại cúp điện thì phải trở lại làm việc với những cuốn sổ cũ với những thông tin tìm kiếm có thể là rất mơ hồ như: "Con chỉ nhớ là con của con do cha A rửa tội, hOặc tệ hơn nữa là hồi đấy con heo nhà con nó đẻ và chỉ cho biết được mỗi cái tên người cần chứng". thực tế này vẫn cứ xảy ra ở vùng nông thô, dân tộc thiểu số, vùng truyền giáo.
Cuối cùng là, việc lưu trử bằng sổ sách vẫn tỏ ra bảo đảm hơn so với việc lưu trữ trên ổ cứng (ở đây, em chỉ đề cập đến vấn đề lưu trữ thôi, chứ không nói đến làm việc), mặc dầu có nhiều lời khuyên để việc lưu trữ trên thiết bị an toàn.
do đó, em thấy rất hay nếu phần mềm có thể xuất ra FIle Word theo mẫu của cuốn sổ rửa tội tất cả những người đã được nhập (thuộc giáo xứ hay có sổ rửa tội gốc tại giáo xứ), để có thể in lại một bộ sổ rửa tội mới, đúng với bản gốc.
mong anh xem xet vấn đề nay!

Re: In lại sổ rửa tội

Đã gửi: Thứ 2, 31 Tháng 8, 2015 1:28 pm
gửi bởi Admin
Thông tin anh nêu là rất đúng đắn.
Khoan sẽ xem xét để tìm cách giải quyết vấn đề này cho dễ dàng hơn. Mặc dù hiện tại mình có thể in sổ gia đình theo lý lịch trích ngang để lưu trữ nhưng phải in từng sổ một cho từng gia đình có thể sẽ mất nhiều công sức, nhưng nếu có thể làm thì cũng là dịp để vừa in vừa kiểm tra lại.
Xin cảm ơn.