Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

xin xem lại mục thống kê chung của chương trình

Đã gửi: Thứ 7, 07 Tháng 5, 2016 11:37 am
gửi bởi louisvanhien
Xin chào anh Khoan
Em dùng phần mềm đã lâu, hôm nay khi vào mục thống kê chung của chương trình chọn năm để thống kê và chọn mục hôn phối thì chương trình chỉ cho ra mã số giáo dân ở cột vợ hoặc chồng chứ không có tên vợ hoặc chồng như trước kia nữa. Mong anh xem giúp. xin cám ơn và chúc anh mọi điều tốt lành.

Re: xin xem lại mục thống kê chung của chương trình

Đã gửi: Thứ 7, 07 Tháng 5, 2016 10:32 pm
gửi bởi Admin
Trước đây cũng từng có người báo lỗi như vậy và Khoan đã sửa trong các phiên bản sau. Xin vui lòng tải bản mới nhất về cài lại. Nếu vẫn không giải quyết được thì vui lòng gởi file giaoxu.mdb qua email hotro@quanlygiaoxu.net để Khoan điều tra và sữa chữa giúp.